Fartygsförsäljning

Ända sedan 80-talet har vi specialiserat oss på köp och försäljning av marinens och den svenska Försvarsmaktens fartyg/båtar men har även åtagit oss privata uppdrag. Det innebär att vi köpt fartyg, sålt fartyg och även hjälpt till med värdering och i vissa fall även varit konsulter och rådgivare.

Vi har den kompetens och kunskap som marinen och den svenska Försvarsmakten efterfrågar.

Inom området Fartygsförsäljning arbetar vi även med privata uppdrag vid köp och försäljning av fartyg/båtar.