Fyllningsrigg för Biobränsle

Tillverkare: Vattenfall AB Värme Uppsala

Fyllningsriggens uppgift är att fylla 20 fots standardcontainers med fastbränsle. En mottagningsficka fylls med hjullastare och bränslet transporteras vidare med en bandtransportör (30 m) till en mottagningsstation. Med en containertilt ställs containern på ”högkant” i mottagningsstationen. Via en fyllningsränna faller bränslet ner i containern.

Anläggningen har också ett hydraulaggregat (tank, oljepumpar, kolvar och ventiler), tryckluftskompressorer (för renblåsning av filteraggregaten) och fristående elskåp för elmatning av hela fyllningsriggen. Via en uppvärmd manöverhytt kan arbetet övervakas och styras.

Ang kompletterande dokument finns ritningar, fotodokumentation, diverse intyg. Fyllningsriggen har sedan 2004 kompletterats och renoverats (bl a med manöverhytt och elsystem)

Betr containrar ingår endast den bruna under trappan upp till hytten (innehåller utrustning som kompressor m m)

Fyllningsriggen kan inspekteras i hamn på Sveriges Östkust.

Fyllningsriggen säljs i befintligt skick. Köparen står för nedmontering och borttransport av objektet.

Pris – 350.000 Euro